Anställda i kommunen, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 216 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.