Största privata arbetsgivare, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare. SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (nov 2020) den 53:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.