Andel förtidspensionärer, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 216 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 68:e högsta i landet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.