Nyföretagande, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 441 invånare. Värdet för nyföretagande är det 32:a lägsta i landet med 7,9 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.