Förvärvsfrekvens, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 32:a lägsta i landet med 75,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.