Befolkningsökning, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Åmåls kommun den elfte lägsta i landet med −3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.