Befolkningsökning, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 006 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Åmåls kommun den artonde lägsta i landet med −3,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.