Medelålder, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare. Värdet för medelålder är det 64:e högsta i landet med 45,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.