Medelålder, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 441 invånare. Värdet för medelålder är det 78:e högsta i landet med 45,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.