Invånare i kommunen, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 216 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 104:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.