Invånare i kommunen, Åmål

Åmål kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 720 människor (2018). Landarealen är 484 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.