Invånare i kommunen, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 216 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.