Invånare i kommunen, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 107:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.