Kommunens kostnader, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 42 199 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 80:e lägsta i landet med 61 627 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.