Kommunens skatteintäkter, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 602 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 71:a högsta i landet med 47 284 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.