Kommunens skatteintäkter, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 853 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 64:e högsta i landet med 49 808 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.