Andel förtidspensionärer, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 602 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.