Förvärvsfrekvens, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 41 420 människor (2019). Landarealen är 475 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.