Andel högutbildade, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 41 420 människor (2019). Landarealen är 475 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.