Skattesats, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 853 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Alingsås kommun till 32,84 procent, vilket var den 84:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.