Befolkningsökning, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 602 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Alingsås kommun den 67:e högsta i landet med 3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.