Befolkningsökning, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 853 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Alingsås kommun den 95:e högsta i landet med 1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.