Medelålder, Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 853 invånare. Värdet för medelålder är det 92:a lägsta i landet med 42,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.