Kommunens kostnader, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 30 926 människor (2018). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.