Kommunens kostnader, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 446 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 64 309 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.