Kommunens skatteintäkter, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 148 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 54:e högsta i landet med 50 844 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.