Kommunens skatteintäkter, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 394 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 55:e högsta i landet med 53 582 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.