Andel förtidspensionärer, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 148 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 58:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.