Andel förtidspensionärer, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 31 868 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 60:e lägsta i landet med 4,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.