Andel företagare, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 148 invånare. Värdet för andel företagare är det 60:e lägsta i landet med 5,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.