Andel företagare, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 30 926 människor (2018). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.