Andel högutbildade, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 148 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 80:e högsta i landet med 24,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.