Skattesats, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 446 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Ale kommun till 33,35 procent, vilket var den 126:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.