Befolkningsökning, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 148 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ale kommun den 36:e högsta i landet med 4,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.