Befolkningsökning, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 31 868 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ale kommun den tjugonde högsta i landet med 5,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.