Invånare i kommunen, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 148 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 83:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.