Invånare i kommunen, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 446 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 81:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.