Kommunens kostnader, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 158 653 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 73:e högsta i landet med 69 671 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.