Kommunens skatteintäkter, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 204 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.