Anställda i kommunen, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare. Värdet för anställda i länet är det fjortonde högsta i landet med 8 422 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.