Största privata arbetsgivare, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare. ABB AB är största privata arbetsgivare och med 2 725 anställda (nov 2020) den tionde största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.