Största privata arbetsgivare, Västerås

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 152 078 invånare (2018). Landarealen är 963 kvadratkilometer.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.