Andel förtidspensionärer, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 69:e lägsta i landet med 3,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.