Andel förtidspensionärer, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 155 551 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 67:e lägsta i landet med 4,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.