Andel förtidspensionärer, Västerås

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 152 078 invånare (2018). Landarealen är 963 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.