Andel företagare, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 155 551 invånare. Värdet för andel företagare är det 39:e lägsta i landet med 4,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.