Andel högutbildade, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 38:e högsta i landet med 30,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.