Skattesats, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Västerås stad till 31,24 procent, vilket var den tjugonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.