Befolkningsökning, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Västerås stad den 55:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.