Befolkningsökning, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 155 551 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Västerås stad den 52:a högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.