Befolkningsökning, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 159 662 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Västerås stad den 49:e högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.