Medelålder, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare. Värdet för medelålder är det 60:e lägsta i landet med 41,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.