Invånare i kommunen, Västerås

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 154 049 invånare (2019). Landarealen är 963 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.