Invånare i kommunen, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 158 653 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.