Invånare i kommunen, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.