Invånare i kommunen, Västerås

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 152 078 invånare (2018). Landarealen är 963 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.