Invånare i kommunen, Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 159 662 invånare. Antalet invånare i kommunen är det sjätte högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.