Kommunens kostnader, Surahammar

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 10 099 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 49:e lägsta i landet med 56 810 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.